Projekt beskrivelse

Dette indlæg er sponsoreret og betalt for af den virksomhed eller de virksomheder, der linkes til i indholdet.

Mange stiller spørgsmålstegn ved om man må give aktier, obligationer og generelle værdipapir i gave, og svaret er ganske simpelt – JA, alt kan i princippet gives som gave, det er dog visse forhold der skal tages, når aktier og generelle værdipapir gives. I dette indlæg vil vi komme med eksempler på hvordan en aktie kan gives og hvilke forhold der skal tages.

Hvis du skal give en aktie, som ikke allerede er i din egen portefølje, kan du blot overdrage aktien og aktiens værdi, er den aktuelle dagskurs. Hvis du skal give en aktie, som allerede er i dit eget depot, kan du overføre aktien til modtageren depot og aktiens kursværdi, tager udgangspunkt i den aktuelle dagsværdi, hvor aktien bliver overflyttet, og ikke købsprisen, da aktien blev købt. Hvis aktien er mere en 58.700 kr. værd på overdragelsestidspunktet, skal der betales gaveafgift. Gaveafgiften er på 15% i 2016, og skal altså betales på alt over 58.700 kr. Som gavegiver af en aktie, vil det blive anset som at have solgt sine aktier, og der opgøres en avance fra købstidspunktet og overdragelsestidspunktet. En ting, som man skal være særligt opmærksom på, hvis du som forældre giver dit barn en aktie, er at udbyttet bliver beskattet på forældrenes regning. Dette er tilfældet indtil udløbet af det år, hvor barnet fylder 18 år.

Find en uvildig investeringsrådgiver

Hvis du som forældre overvejer at give en aktie som gave, til f.eks. barnets konfirmation, og vil tage den fra dit eget aktiedepot, er det måske en bedre idé, at finde en uvildig investeringsrådgiver, og dermed øge dit eget afkast. Til barnet kan du så give en aktie, som ikke indgår i din egen portefølje, og derved ikke spekulerer om avancen fra købstidspunktet. Et værdipapir må altså gerne gives i gave, der skal dog tages ovenstående forholdsregler. De fleste regler træder først i kraft, hvis beløbet størrelse er over 58.700.